2016-10-18T12:53:22+03:00

Moldindconbank выпустил в обращение 500 000-ую банковскую карту!

Moldindconbank рад объявить, что 12 октября 2016г. банк выпустил в обращение 500 000-ую карту, счастливой обладательницей которой стала Боца Екатерина.
Поделиться:
MoldindconbankMoldindconbank
Изменить размер текста:

Будучи лидером на рынке банковских карт и самым инновационным банком в Молдове, Moldindconbank решил наградить обладательницу знаменательной карты смартфоном последнего поколения – Samsung Galaxy S7 edge.

"Для нас выпуск в обращение полумиллионной банковской карты, это, фактически, юбилей нашей системы дистанционного обслуживания, что ещё раз доказывает, что банк пользуется популярностью и доверием у клиентов. Также мы уверены, что с каждым днем востребованность банковской карты, как платежного инструмента будет возрастать", отметил Леонид Талмач, Председатель Правления Банка.

Залог нашего успеха - предоставление уникальных, инновационных банковских продуктов и услуг, обеспечение качественного обслуживания, а также построение крепких и продолжительных отношений с нашими клиентами. Более того, банковские карты Moldindconbank не знают географических ограничений, часовых поясов и сложностей в конвертации валюты.

Карта Moldindconbank это гораздо больше, чем обычная банковская карта, она предоставляет безопасность, комфорт и престиж, именно эти качества ценят наши клиенты. С момента выпуска первой карты Moldindconbank – 1 августа 2001 года, банк обеспечил высокие темпы роста, мы превзошли ожидания клиентов благодаря многочисленным электронным услугам и закрепили за собой статус лидера банковского сектора с долей около 34% на карточном рынке Молдовы.

Moldindconbank

Moldindconbank

Начиная с 1 марта 2016 года, Moldindconbank выпускает карту VISA Platinum, дополнив свой портфель новым продуктом с эксклюзивными преимуществами категории ПРЕМИУМ класса.

В настоящее время Moldindconbank обладает самой развитой сетью по обслуживанию банковских карт, состоящей из 216 банкоматов, из которых 43 многофункциональные банкоматы Cash-In; более 4-х тысяч POS-терминалов (в том числе 600 с бесконтактной технологией ) и более 100 партнеров проекта Discount Club. Пользователи карт Moldindconbank могут осуществлять денежные переводы, оплачивать услуги и совершать покупки в магазинах, в Интернете или через Web Banking в любое время суток.

Мы не хотим останавливаться на достигнутом, мы намерены сохранить позиции ключевого игрока не только на рынке банковских карт Молдовы, но и на рынке инновационных банковских продуктов и услуг для того, чтобы соответствовать высоким требованиям наших клиентов.

Ждем вас во всех отделениях Moldindconbank, чтобы предоставить самый безопасный и самый современный платежный инструмент – карту Moldindconbank.

Moldindconbank a pus în circulaţie cel de-al 500.000-lea card bancar!

Moldindconbank

Moldindconbank

Pe data de 12 octombrie 2016, Moldindconbank a pus în circulaţie cel de-al 500.000-lea card bancar, clientul norocos fiind Boţa Ecaterina.

În calitate de lider pe piaţa cardurilor bancare şi cea mai inovativă bancă din Moldova, Moldindconbank a ales să premieze deţinătoarea cardului norocos cu cel mai performant smartphone – Samsung Galaxy S7 edge.

„Pentru noi, jumătate de milion de carduri puse în circulaţie este de fapt o aniversare a sistemului de deservire la distanță și evaluarea faptului că acesta se bucură de apreciere și popularitate deosebită din partea clienților, și suntem încrezuți că, pe zi ce trece, însemnătatea și întrebuințarea cardului ca mijloc de plată va deveni și mai populară”, a declarat Leonid Talmaci, Președintele Comitetului de conducere al Băncii.

Acest succes se datorează în mod special clienților noștri fideli, cât și dedicării echipei Moldindconbank în oferirea celor mai inovative produse și servicii bancare, multe dintre care fiind unice pentru Moldova. Mai mult, cardurile emise de Moldindconbank nu cunosc delimitări geografice, fusuri orare și dificultăți de conversie valutară.

Cardul Moldindconbank este mai mult decât un card, însemnând siguranță, confort și prestigiu. Se pare că tocmai acest lucru a fost apreciat de clienții noștri. Începând cu primul card Moldindconbank, emis pe 1 august 2001, am țintit sus, am depășit așteptările clienților prin multitudinea de servicii lansate, astfel îndeplinind obiectivele asumate și am ajuns lideri pe piață, deținând cota de circa 34% la capitolul carduri bancare puse în circulaţie în ţară.

Moldindconbank

Moldindconbank

În martie 2016, Moldindconbank a lansat cardul VISA Platinum, completându-și portofoliul de produse, oferind astfel un produs de categoria PREMIUM cu privilegii exclusive.

Moldindconbank deține și cea mai dezvoltată rețea de 216 bancomate dintre care 43 de bancomate multifuncționale de tip Cash-In, peste 4 mii de POS-terminale (inclusiv 600 contactless) și peste 100 de parteneri în cadrul proiectului Discount Club. Utilizatorii de carduri Moldindconbank pot efectua transferuri, plăți pentru servicii și cumpărături prin Internet, la comercianți și prin Web-Banking, indiferent de zi sau oră.

Eforturile noastre nu se vor opri aici dat fiind că dorim să fim în continuare un jucător important pe piața cardurilor bancare din Moldova, și bineînțeles, pe cea a produselor și serviciilor inovative, în pas cu exigențele clienților noștri.

Vă așteptăm în oricare subdiviziune Moldindconbank, pentru a-ți oferi cel mai sigur și comod instrument de plată – cardul Moldindconbank.

Это полезно знать

Подпишитесь на новости:
 
Читайте также