Burse pentru formare profesional - edi ia a IX-a, 2019-2020!

Centrul de Informa ii Universitare a desemnat finali tii celei de-a IX-a edi ii a proiectului Burse pentru formare profesional , organizat cu suportul financiar integral al Funda iei Orange Moldova i n parteneriat cu Ministerul Educa iei, Culturii i Cercetarii i Ministerul S n t ii, Muncii i Protec iei Sociale din RM. n concursul din acest an au fost depuse 232 dosare. n rezultatul evalu rii dosarelor depuse pentru concurs, de c tre Comisia Independent de Exper i nominalizat n cadrul programului, au fost selecta i 80 de finali ti care i fac studiile n cadrul a 33 de institu ii medii de specialitate din 10 regiuni ale rii, i care vor beneficia de burse n valoare de 12.000 lei fiecare, pentru anul de studii 2019-2020. Finali tii au fost premia i n cadrul unei ceremonii care a avut loc n data de 26 noiembrie 2019 n incinta Centrului Na ional de Inova ii Digitale n Educa ie "Clasa Viitorului . La ceremonie au fost prezen i Doamna Viorica Dumbr veanu, Ministrul S n t ii, Muncii i Protec iei Sociale, Doamna Fran oise Cosson, Delegat General al Funda iei Orange i Director Patronaj i Solidaritate al Grupului Orange Fran a, Domnul Sergiu Postic , Pre edintele Consiliului Funda iei Orange Moldova, precum i oaspe i de la Funda ia Orange Fran a i parteneri ai proiectului. Lista complet a finali tilor poate fi accesat pe: https://www.eac.md/ro/. #CIU #Funda iaOrangeMoldova #OrangeInspir #ClasaViitorului
КомментироватьОставить комментарий